Kontakt

Kontakt

Biuro Badań i Projektów
ul. Sejmowa 5A, budynek C
59-220 Legnica

Marta Żołnierewicz - Kierownik
tel.: +48-76-7232348
e-mail: marta.zolnierewicz@collegiumwitelona.pl
budynek C, pokój 217

Anna Bernat
tel.: +48-76-7232356
e-mail: anna.bernat@collegiumwitelona.pl
budynek C, pokój 218

Magdalena Gwiazdowska
tel.: +48-76 723 23 49
e-mail: magdalena.gwiazdowska@collegiumwitelona.pl
budynek C, pokój 218

Damian Pichowicz
tel.: +48-76-7232338
e-mail: damian.pichowicz@collegiumwitelona.pl
budynek C, pokój 218