Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni – etap II

Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni – etap II

„Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2023-09-30

Wartość projektu: 6 228 097,85 zł
w tym:
- ze środków europejskich 5 249 040,87 zł
- z budżetu państwa 792 214,04 zł
- wkład własny 186 842,94 zł
Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

Cel główny projektu to wzrost jakości kształcenia oraz udoskonalenie zarządzania Uczelnią poprzez realizację trzech zintegrowanych modułów wsparcia:

1) moduł programów kształcenia - dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w umiejętności praktyczne,
2) moduł podnoszenia kompetencji - podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju,
3) moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego - zaplanowanie działań zapewniających wzrost kompetencji zarządczych kadry kierowniczej, administracyjnej oraz dydaktycznej poprzez udział w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych, wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania PWSZ, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.


Biuro Projektu mieści się w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy, budynek A, pokój 225.

Tel. 76 723 22 81, email: pietrzakm@pwsz.legnica.edu.pl