Kompleksowa modernizacja budynków dydaktycznych A,C,E

Kompleksowa modernizacja budynków dydaktycznych A,C,E

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH A,C,E PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY
Projekt realizowany w ramach:

Program operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Projekt polega na głębokiej termomodernizacji trzech budynków obejmującej przede wszystkim modernizację dachów, systemów grzewczych, wstawienie nawiewników w oknach, instalacji oświetlenia a także wymianę okien połaciowych w budynkach A i C.
Efektem realizacji Projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a tym samym ograniczenie emisji szkodliwych substancji, w szczególności CO2.

Zakładany czas realizacji Projektu od 20.03.2019 r. do 31.12.2022 r.
Wartość projektu: 15 282 578,20 PLN
Wartość dofinansowania: 8 179 707,19 PLN

Biuro Projektu - budynek A pok. nr 360,
w godzinach od 8.00 -14.00., tel. 76 723 22 72