Kadra dla BPO program rozwoju kompetencji i staże zawodowe dla studentów

Kadra dla BPO program rozwoju kompetencji i staże zawodowe dla studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy

 
Kadra dla BPO program rozwoju kompetencji i staże zawodowe dla studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy - Projekt realizowany na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Okres realizacji projektu: od 01-05-2020 r. do: 31-07-2023 r. 
Wartość projektu: 966 343,75 zł 
w tym wkład własny: 29 268,00 zł
 
Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju kadr dla sektora usług dla biznesu poprzez stworzenie wysokiej jakości programów stażowych i programów kształcenia dla 62 studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe im. Witelona w Legnicy z Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, z kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Logistyka i Transport, Finanse, Rachunkowość i Podatki.
Biuro projektu mieści się w Collegium Witelona Uczelni Państwowej w Legnicy, bud. C, pok. 216, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica, tel. 76 723 23 46
 
Ważne dokumenty
Harmonogramy zajęć: Dokumenty do pobrania: