Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości edycja 2023

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości edycja 2023

W 2023 roku po raz kolejny Ministerstwo Edukacji i Nauki realizuje przedsięwzięcie „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, której celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa już piąty raz znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które mogą pochwalić się bardzo wysokimi kryteriami związanymi z oceną jakości kształcenia wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz najlepszymi losami zawodowymi swoich absolwentów.

W ramach programu przyznawana jest premia finansowa w wysokości 1 miliona złotych w formie zwiększenia subwencji podstawowej na podniesienie jakości kształcenia. Środki z programu pozwalają uczelniom zawodowym na dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnych rynków pracy. Działania w ramach DID skierowane są do wykładowców i studentów na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Zwiększona subwencja w tej edycji programu zostanie wykorzystana na:

  1. Doposażenie mobilnego laboratorium elektromobilności na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych
  2. Doposażenie specjalistycznych pracowni praktycznej nauki zawodu i laboratoriów na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
  3. Opracowanie i uruchomienie pracowni Biofeedback i Neurofedback na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych
  4. Upowszechnienie dostępu kształcenia praktycznego poprzez zapewnienie kadry dydaktycznej na nowo otwieranych kierunkach psychologia i prawo w Filii we Wrocławiu
  5. Doposażenie sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz stanowisk komputerowych do praktycznej nauki zawodu, wymiana komputerów i urządzeń multimedialnych
  6. Rozwój kadry dydaktycznej
  7. Doposażenie Biblioteki uczelnianej poprzez zakup dostępu do e-booków, zakup księgozbioru z zakresu psychologii o nauk prawnych
  8. Doposażenie sal do realizacji zajęć kształtujących sprawność fizyczną

Logotyp konkursu, flaga Polski oraz godło