Wsparcie monografii naukowych

Wsparcie monografii naukowych

W roku 2022 Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zrealizowała projekt Wydanie polsko - ukraińskiej publikacji "Drohobycz i ziemia drohobycka w latach 1914-1919. Studia z dziejów miasta i regionu" autorstwa dr Beaty Skwarek, dra Bohdana Lazoraka, mgr Tetiany Lazorak.

Głównym celem projektu było wydanie drugiej z serii trzech zaplanowanych monografii przybliżającej polskiej i ukraińskiej społeczności nieznane fakty i wydarzenia historyczne ziem wschodnich.

Termin realizacji projektu - 01.05.2022-31.12.2022 rok

Wartość projektu  - 41 200,00 zł

Środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki - 36 400,00 zł